Upravit stránku

Systémy izolačních a konstrukčních pěn

 • Nízkohustotní polyurethanová pěna pro diskontinuální výrobu panelů a dílů

  SINPOL P130-35 je nízkohustotní samozhášivá polyurethanová pěna určená k diskontinuální výrobě izolačních panelů. Obecně je vhodná k vypěňování do forem, ať už kovových, laminátových či dřevěných. Takto je možno připravit jak hotové výrobky, tak i díly a konstrukční prvky určené k dalšímu zpracování, například vakuovou laminací.

  SINPOL P130-35 je systém, který byl zkoušen v kombinacích s obvykle užívanými materiály jako je ocel, hliník, polystyren, sklem plněný polyester (laminát) a dřevo. Vykazuje výbornou adhezi přičemž distribuce hustoty je přinejmenším tak dobrá jako u pěn s klasickým nadouvadlem.

  SINPOL P130-35 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy. Proto je vhodný pro použití tam, kde je důležité hledisko ochrany životního prostředí.

  SINPOL P130-35 může být zpracováván jak vysokotlakým, tak i nízkotlakým zařízením, v nouzovém případě i smíchán míchadlem ručně, přičemž nastavení technologických parametrů systému se děje podle požadavků a potřeb zákazníka.

  Vzhled

  Resin

  Izokyanát

  Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

  Tmavě hnědá viskózní kapalina.

  Hustota (25°C)

  Resin

  Izokyanát

  1.10 g/cm3

  1.24 g/cm3

  Viskozita (25°C)

  Resin

  Izokyanát

  260 cP/ mPa.s

  240 cP/ mPa.s

  Hmotnostní poměr100 Resin130 Izokynát
  Reakční časy

  50g laboratorní směs 20°C

  Startovací čas

  Zgelování

  Nelepivost

   

  25 s

  150 s

  270 s

  Volná hustotav kelímku35 kg/m3
  Hustota v panelu 50 kg/m3
  Pevnost v tlaku (10% deformace)paralelně s růstem240 kPa při 50 kg/m3
  Rozměrová stálost

  5 dní při –20 °C

  1 den při +70 °C a 90% vlhkosti

  0,7 % změna rozměru

  1 % změna rozměru

  Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
  Obsah uzavřených buněk%> 85
  Stupeň nehořlavostiDIN4102volitelně B2 nebo B3

   

  Viskozitní křivky SINPOL P130-35 a MDI

  Upozornění :
  1. Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance temperovat na alespoň 25 °C.
  2. Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
  3. Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter. Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.
 • Vysokohustotní polyurethanová pěna pro výrobu dekoračních prvků a imitací přírodních materiálů

  SINPOL P60-160 je navržen pro výrobu interiérových či dekoračních prvků, jako jsou ozdobné lišty a rámy. Další sférou jeho použití jsou imitace přírodních materiálů (dřevo, kámen apod.). Tento systém nabízí jak dobrou distribuci objemové hmotnosti tak rozměrovou stálost.

  SINPOL P60-160 je doporučeno zpracovávat na vysokotlakém směšovacím stroji pro zajištění bezvadného povrchu výrobku. Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobrého rozlivu je nutno polyolovou složku při aplikaci temperovat na alespoň 30 °C.

  SINPOL P60-160 neobsahuje žádné CFC či HCFC látky a proto je ideální pro aplikace, kde je rovněž důležité hledisko ochrany životního prostředí.


  SINPOL P60-160 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy

  Vzhled

  Resin

  Izokyanát

  Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

  Tmavě hnědá viskózní kapalina.

  Hustota (20°C)

  Resin

  Izokyanát

  1.113 g/cm3

  1.24 g/cm3

  Viskozita (25°C)

  Resin

  Izokyanát

  600 cP/ mPa.s

  240 cP/ mPa.s

  Hmotnostní poměr100 Resin115 Izokynát
  Reakční časy

  50g laboratorní směs 30°C

  Startovací čas

  Zgelování

  Nelepivost

   

  35 s

  130 s

  220 s

  Volná hustotav kelímku120-140 kg/m3
  Aplikovaná hustota 180 kg/m3
  Pevnost v tlaku (10% deformace)MPa1,950 při 170 kg/m3
  Rozměrová stálost

  5 dní při –20 °C

  5 dní při +70 °C

  0,3 % změna rozměru

  0,3 % změna rozměru

  Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
  Obsah uzavřených buněk%> 85
  Stupeň nehořlavostiDIN4102B3

   

  Viskozitní křivka systému a srovnání s izokyanátem

  Upozornění

  Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobrého rozlivu je nutno polyolovou složku při aplikaci temperovat na alespoň 30 °C.
  Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
  Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter. Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu.

  Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci. Údaje zde uvedené vycházejí z našich současných znalostí, kvůli množství vlivů při zpracování PU systému nemohou být z těchto údajů vyvozovány právní záruky. Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a ověření.

 • Nízkohustotní polyurethanová pěna pro lití a vypěňování dutin

  SINPOL P70-35 je nízkohustotní samozhášivá polyurethanová pěna určená k lití a vyplňování dutin. Je určena pro zařízení se směšovacím poměrem 1:1 objemově. Je možno ji také použít k vypěnění do forem z obvykle používaných materiálů jako jsou laminát či kov.

  SINPOL P70-35 je systém, který byl zkoušen v kombinacích s obvykle užívanými materiály jako je ocel, hliník, polystyren, sklem plněný polyester (laminát) a dřevem. Vykazuje výbornou adhezi přičemž distribuce hustoty je přinejmenším tak dobrá jako u pěn s klasickým nadouvadlem.

  SINPOL P70-35 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy. Proto je vhodný k použití tam, kde je důležité hledisko ochrany životního prostředí.

  Typické vlastnosti SINPOL P70-35


   
  Vzhled

  Resin

  Izokyanát

  Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

  Tmavě hnědá viskózní kapalina.

  Hustota (20°C)

  Resin

  Izokyanát

  1.10 g/cm3

  1.24 g/cm3

  Viskozita (25°C)

  Resin

  Izokyanát

  260 cP/ mPa.s

  240 cP/ mPa.s

  Hmotnostní poměr100 Resin100 Izokynát
  Reakční časy

  50g laboratorní směs 20°C

  Startovací čas

  Zgelování

  Nelepivost

   

  15 s

  70 s

  140 s

  Volná hustotav kelímku35 kg/m3
  Hustota v panelu 45 kg/m3
  Pevnost v tlaku (10% deformace)paralelně s růstem240 kPa při 50 kg/m3
  Rozměrová stálost

  5 dní při –20 °C

  1 den při +70 °C a 90% vlhkosti

  0,7 % změna rozměru

  1 % změna rozměru

  Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
  Obsah uzavřených buněk%> 85
  Stupeň nehořlavostiDIN4102volitelně B2 nebo B3

   

  Viskozitní křivky SINPOL P70-35 a MDI

  Upozornění :
  1. Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance temperovat na alespoň 25 °C.
  2. Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
  3. Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter. Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.